Om Inspiration för ALLA

 Inspiration för ALLA är ett unikt välgörenhetsprojekt 
där samtliga biljettintäkter från ett antal öppna inspirationsföreläsningar över hela Sverige går direkt till utvalda hjälporganisationer, med premiär 12 februari 2013 i Malmö. 

Grundare av projektet är inspiratören och mentala tränaren Olof Röhlander, som också har det övergripande ansvaret och håller i föreläsningarna. På vissa orter tillsammans med andra inbjudna gästtalare. Olof har vid tre tillfällen utnämnts till Årets Talare/Årets Föreläsare och har skrivit två böcker om mental träning. Läs mer om Olof på www.upphopp.se

Det är oerhört viktigt att varje åhörare på något av Inspiration för ALLA-eventen ska vara 100 % säker på att alla de 250 kronorna som doneras verkligen hamnar rätt. Därför bestämdes det att man i anmälan skulle betala in direkt till någon av de välgörenhetsorganisationer som Olof valt att samarbeta med. Det betyder att företag inte kan dra av det här som kompetensutveckling eftersom de gör en donation och inte köper biljetter, utan får det som tack för stödet kan man säga.

Förutsättningen för dessa val av organisationer var, bortsett från att det fanns ett ömsesidigt intresse för samarbete, framför allt tre saker; Dels att de hade ett så kallat 90-konto, att de liksom Olof var politiskt- och religiöst obundna samt verkade över hela Sverige. Representanter skulle finnas från tre olika fält; människa, djur och miljö. Var och en sätter in sitt bidrag, 250 kr, till den organisation inom det område de känner att just deras hjärta klappar hårdast för. Utskriften på inbetalningen gäller sedan som inträdesbiljett till det föredrag man valt i anmälan.

Valet av orter grundar sig på de ställen i närområdet där Olof redan är inbokad för att hålla ett föredrag på dagen. Man kan säga att han jobbar som vanligt på dagtid, det vill säga som inhyrd konsult mot normalt föreläsningsarvode, och vid 25 utvalda kvällar under år 2013 arbetar ideellt med projektet Inspiration för ALLA. Det innebär att det är bara vid dessa eget utvalda tillfällen som Olof Röhlander ideellt anordnar öppna föredrag under dessa förutsättningar. Varje ort ger också möjligheter för välgörenhetsorganisationerna att få berätta lite om sin verksamhet, vad de gör, verkar och står för.

Marknadsföringen inför varje event sker uteslutande via sociala medier, så en fylld föreläsningslokal eller teatersalong är en produkt av att många människor framgångsrikt spridit informationen via bloggar, facebook, twitter, nyhetsbrev och andra sätt. På så vis bidrar man inte bara med pengar, utan lika mycket genom marknadsföring via sociala medier. På Twitter går projektet under #inspirationforalla och Facebooksidan hittar du här.

Målet med Inspiration för ALLA är dels att många fler ska kunna komma och lyssna på inspirerande föredrag och få en energifylld kväll, men också att de totala åhörarintäkterna från föredragen ska generera minst en miljon kronor fördelat på de utvalda välgörenhetsorganisationerna. Kalkylen bygger på ett snitt på 200 åhörare per tillfälle, 250 kr per person, vilket blir 50 000 kr i intäkter per ort. Gör det 25 gånger. Det blir en miljon kronor. En jämn, stor och bra summa att sträva emot. Ett tändande mål. Pengar som verkligen kan betyda något i det viktiga arbetet för en bättre värld.

........

NÅGRA ORD FRÅN OLOF RÖHLANDER SJÄLV

Den tyske poeten Bertolt Brecht sa det så bra: “I en kamp kan du förlora. Men utan kamp har du redan förlorat.”

Jag vet inte om du också känt den form av frustrerande beslutsamhet som kan infinna sig när man vill ta upp en kamp men inte vet hur man börjar eller vad man ska göra.

Om ett beslut är en process över tid så kan man säga att den där frustrationen över hur jag kunde dra mitt strå till stacken till dem som börjar på minus, gradvis utkristalliserades i det som nu heter Inspiration för ALLA. Jag insåg slutligen att bara för att problemen där ute är stora och komplicerade är det ingen ursäkt för mig att inte göra något. Jag påminde mig om att man inte måste ha en perfekt plan, men någon plan. Bättre göra någonting än ingenting. Det här är det jag gör, vad jag kan, det jag själv pratar om, och uppmanar till, när jag är ute i landet och föreläser som inspiratör.

Varför gör jag det här? Det är en relevant fråga, som inte är helt enkel att svara på. Det finns många anledningar. Jag gör det för att bidra till en bättre värld, men även för min egen skull. Vad jag försöker säga är att även om jag inte analyserat riktigt varför jag gör det här, mer än att jag gör det för att jag tror på det och det känns rätt i magen och för att jag vill hjälpa andra, så inser jag att jag också gör det för att det känns bra för mig. 

Det gläder mig att vi med Inspiration för ALLA kan få vara med och bidra till att rikta ännu mer strålkastarljus på det oerhört fina arbete som Djurskyddet, Tjejzonen, Childhood, BRIS och Naturskyddsföreningen gör. Jag vill att det formligen ska “regna” pengar över dem, tack vare alla er. Det hamnar i goda händer, direkt där de gör nytta. Det finns många fler där ute som gör ett fantastiskt arbete, men jag är tacksam över att jag just nu får samarbeta med just dem.

Drömmen vore om det här initiativet tände gnistan i fler människor som liksom jag gått med livliga vakendrömmar som tidigare ofta stannat just där. Fast inte den här gången. Men ensam är inte stark. Det handlar inte om en, eller bara några få, utan om många. Utan all värdefull hjälp från alla fina människor, företag och organisationer ute i landet hade Inspiration för ALLA än en gång bara varit en vacker idé. Det slutar alltså inte här. Men för någon fler kanske det är här det börjar.

Det räcker inte med motivation. Men utan den har vi ingenting. Kunskap är viktig, men passionen, den slår allt. Inspiration och engagemang smittar av sig. Inget betyder något om man inte går in för det. Vi behöver vara många som gör det. 

Bobby Kennedy uttryckte i ett tal i Sydafrika år 1966, att varje gång vi gör något positivt för någon annan “sänder vi samtidigt ut en liten krusning av hopp”.

Anmäl dig du också till något event så utlovar jag en energigivande kväll, samtidigt som du är med i kampen för en bättre värld och sänder ut en liten krusning du också. Det är väl det man kallar vinn-vinn!

Den 12 februari 2013 var det premiär i Malmö - nu har vi kommit halvvägs och kör vidare mot miljonen!

Olof Röhlander