När uppstår en vårdnadstvist?

En vårdnadstvist är en väldigt svår och tuff tid att gå igenom. Det innebär att en av föräldrarna vill ha ensam vårdnad om barnet, det kan krävas hjälp.

Vid ett uppbrott är det inte alltid så enkelt, det är många känslor man ska handskas med och en hel del praktiska saker som ska tas hand om. Har man dessutom barn med i bilden, så behöver man komma överens gällande barnen. Så som var de ska bo och hur tiden ska delas upp, var de ska gå i skolan och andra saker som man kan vara oense om.

Detta kan leda till konflikter som inte går att lösa och man behöver då istället hjälp av familjerätten att lösa det. Det finns även fall där den ena föräldern rent av inte är lämplig att ha vårdnaden om barnet. Det kan bero på droger, missbruk, våld och så vidare. Det gäller alltid att barnet har det så bra som möjligt och är i en säker och trygg miljö.

Kostsamt att ta hjälp vid vårdnadstvist

Ekonomi är en sak som kan ställa till det för många. Oro om man verkligen har råd med det och istället inte har en chans för att man får stå ensam. Många gånger är det inte så kostsamt att ta hjälp av en advokat vid en vårdnadstvist. Har man en försäkring så går den i regel in och täcker kostnaden till stor del. Det går att kolla upp innan.

I en tuff tid är det otroligt viktigt att man har rätt hjälp. Kontrollera därför innan du anlitar en advokat så den har kunskap och kompetens kring vårdnadstvister. Lagboken är stor och advokater kan ta hand om flera olika ärenden. Men för största chansen att få rätt är det bra att välja en med kunskap kring familjerätten och vårdnadstvister.

Mer information för dig kan du hitta på webbsida: vårdnadstvistt.se